• להתקשרות מהירה

עמותות והקדשים

"עמותה" הינה סוג של תאגיד שהקימו אנשים למען מטרה מסויימת ואשר נרשמו אצל רשם העמותות במשרד המשפטים.
פעולות העמותה מוסדרות ע"י חוק העמותות, תש"מ-1980.

כל עמותה חייבת מדי שנה בהגשת דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון, לרשם העמותות ולמס הכנסה.
על מייסדי העמותה להירשם כעמותה (ע"ר- עמותה רשומה) ולחתום על תצהיר לפני עו"ד.
להקמת עמותה ורישומה ברשם העמותות מספיק שני בני אדם. 
לצורך הכרת העמותה גם כגוף פטור ממס מהתרומות שמקבלת עליה להכיל שבעה חברים מייסדים
שרובם אינם קרובים.
על מייסדי העמותה להכין תקנון או לאמץ את התקנון המצוי

על העמותה לשלם אגרת רישום עם רישומה.
כל עמותה חייבת להקים את מוסדות הבאים : 
אסיפה כללית
• ועד מנהל
• ועדת ביקורת

על העמותה להכין מדי שנה: 
• דוחות כספיים מבוקרים
• דו"ח מילולי 
• רשימת חמשת מקבלי המשכורות/המילגות הגבוהות.
• פרטים נוספים, כגון: אירועים חריגים ועוד.

באתר רשם העמותות נמצאים כל
הטפסים הדרושים לרשם העמותות 

מהות עמותה ופרטים על הדוחות שיש להגיש לרשם העמותות ניתן למצוא באתר "ויקיפדיה" 
 
עמותה יכולה גם לקבל אישור לצורך הכרתה לתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
יש למלא טפסים לבקשת האישור וזה ניתן להיעשות רק לאחר שנת פעילות . 

 
"הקדש" הוא סוג של נאמנות בו מקדישים נכסים לטובת נהנה או למטרה אחרת.

ראה אתר "רשם ההקדשות"  לפירוט יתר ולרישום :


משרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים מתמחה בעמותות והקדשות. צור קשר לקבלת יעוץ ללא כל התחייבות.