• להתקשרות מהירה

דוחו"ת למס הכנסה

 על כל עמותה להגיש דו"ח למס הכנסה מדי שנה עד לסוף חודש מאי  של השנה הבאה.

למייצגים רואי חשבון יש ארכות במסגרת המכסות של משרדם וניתן דרכם להגיש את הדו"ח
עד  לסוף חודש פברואר של השנה שלאחר מכן .  

אלו מסמכים  יש להגיש למס הכנסה ? 
• דו"ח שנתי מלא וחתום ע"י יו"ר העמותה וע"י רואה החשבון בטופס 1215 המצורף בסוף מאמר זה.
• דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון והמתייחס לפעילות העמותה, בדרך כלל לתקופה 1.1-31.12 
  כשהוא כולל מספרי השוואה לתקופה הקודמת.
   
 הדוחות הכספיים כוללים:   
  • חוות דעת של רואה החשבון המבקר 
  • מאזן לתום השנה. 
  • דו"ח על פעילויות בשנה . 
  • דו"ח על השינויים בנכסים . 
  • דו"ח תזרים מזומנים 
  • ביאורים לדוחות הכספיים 
  • רואה החשבון המבקר חותם על חוות הדעת ויו"ר העמותה חותם על הדוחות הכספיים

* טופס 1216, המפרט את נכסי העמותה  
*טופס 1217א , תרומות בכסף ובשווה כסף שהתקבלו מאחרים
*טופס 127ב , תרומות בכסף ובשווה כסף שניתנו לאחרים
  
משרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים מספק שירותי הגשת דוחות למס הכנסה - ליעוץ והכוונה פנה למשרדנו