חישוב משכורות לפי דירוגים,טיפול בעתודות לחופשה ולפיצויים,טיפול בהפרשות הסוציאליות,קופות גמל, ביטוחי חיים,קרנות השתלמות,פנסיה,טיפול במיסים של העובדים,הנפקת תלושי שכר חודשיים,הכנת דוחות לקופות השונות,תשלומים חודשיים למס הכנסה,תשלומים חודשיים לביטוח לאומי,דווחים חודשיים ושנתיים למוסדות,יעוץ  בנושאי עבודה,הקפדה על חוקי העבודה,
  • להתקשרות מהירה

הכנת משכורות ויעוץ

משרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים מעניק שירותים של הכנת שכר לעובדים לעמותות.

עמותה גדולה מעסיקה חשב שכר המכין את שכר העובדים ומשתמש בתוכנה ייעודית לחישוב השכר.
במקרים רבים מעדיפים מנהלי עמותות  שלא להנפיק תלושי שכר במשרדי העמותה 
בשל דיסקרטיות ואי דליפת מידע של השכר לעובדים .

עמותות  אלו יכולים לפנות למשרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים ולקבל שירותי הנפקת תלושי שכר וכל הנלווה להם.
כמו כן עמותות קטנות יותר מעדיפות לקבל שרותי שכר ממשרד חיצוני גם  בשל הצורך בידע מקצועי שלא מצוי ברשותן ,
הן בשל הדיסקרטיות והן בשל עלויות רכישת תוכנה ייעודית לשכר והוצאות אחזקתה.

במסגרת חשבות השכר אנו מטפלים במכלול הנושאים הקשורים לשכר:
• חישוב משכורות לפי דירוגים
• טיפול בעתודות לחופשה ולפיצויים
• טיפול בכל ההפרשות הסוציאליות: קופות גמל, בטוחי חיים, קרנות השתלמות, פנסיה וכדומה
• טיפול במיסים של העובדים
• הנפקת תלושי שכר חודשיים
• הכנת דוחות לקופות השונות
• תשלומים חודשיים למוסדות השונים: מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי 
• דווחים חודשיים ושנתיים למוסדות
•  שנתיים וטפסי 101 הנפקת טפסי   106 
• יעוץ  בנושאי עבודה והקפדה על חוקי העבודה : שכר מינימום, הגבלת שעות נוספות ותשלום נוסף עבורם, 
  העסקת נערים, פנסיונרים ועוד, הכנת הסכם עבודה לעובד, הודעה לעובד חדש ועוד
• ניהול ימי חופשה ומחלה לפי חוק
• זקיפת הטבות למשכורות כגון: זקיפת רכב,זקיפת הוצאות מכשירים סלולאריים והטבות אחרות

משרד התמ"ת עורך ביקורות אצל העמותות  ומטיל קנסות של אלפי ₪ על אי קיום הוראות חוקי העבודה.
עמותות רבות פנו למשרדנו לטפל בדוחות הביקורת של משרד התמ"ת.
רצוי שהעמותות יהיו מוכנים לקראת ביקורות אלו.
משרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים מתמחה בנושא שכר לעובדים מזה עשרות שנים.