• להתקשרות מהירה

רישום במ"ה ובמע"מ

כל אדם הפותח עסק  ללא יוצא מהכלל חייב בשלב הראשון  להירשם כ"עוסק" אצל שלטונות מע"מ 
בתחנת מע"מ באזור הפעילות של עיסקו.

ניתן להירשם כ"עוסק פטור", עוסק שהמחזור השנתי של עסקו אינו עולה על 100,000 ₪
ואינו נמנה על אחד מבעלי המקצועות והעיסוקים הבאים:

       א. בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים,
           יועץ לאירגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן,
           סוכן ביטוח, 
עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט
           רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים

       ב. נותני שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על
          מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.

       ג.  בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה.

      באם הינך בעל עיסוק מהמנויים לעיל עליך להירשם כ"עוסק מורשה".

"עוסק פטור" – לא גובה מע"מ מלקוחותיו ואינו רשאי לקזז את המע"מ ששילם לספקיו.
הוא אינו מתחשבן עם שלטונות מע"מ במהלך השנה ועליו לדווח על סכום עסקאותיו פעם בשנה.
הוא מנפיק קבלות בלבד.
עוסק פטור חייב לנהל ספר קבלות ורישום הוצאותיו בלבד. אין הוא חייב בניהול פנקסים אחרים.

"עוסק מורשה" – גובה מע"מ מלקוחותיו ומקזז מע"מ ששילם לספקיו. הוא מתחשבן עם שלטונות מע"מ 
מדי חודש או מדי חודשיים (כשמחזור עסקאותיו פחות ממליון וחצי ₪ בשנה). הוא מנפיק חשבוניות מס.

"עוסק פטור" שהגיע במהלך השנה למחזור של 100,000 ₪, עליו להירשם מיד כ"עוסק מורשה"
ומעתה ואילך עליו להתנהג כמורשה לכל דבר.

כדי לפתוח תיק במע"מ יש להמציא את המסמכים הבאים:
   טופס רישום לצרכי מע"מ – טופס 821 כולל  821א' , כשהוא חתום ומלא על כל פרטיו.

   צילום תעודת זהות.

•   צילום שיק על שם בעל העסק. במידה וחשבון הבנק משותף לבני הזוג יש למסור הצהרה.

•   חוזה שכירות לעסק

עם גמר הרישום מונפקת תעודת עוסק מורשה ממחשב מע"מ.

מע"מ מנפיק לעוסק  קוד משתמש  וסיסמא המאפשר לו לדווח למע"מ באמצעות האינטרנט.

רישום במס הכנסה

לאחר הרישום במע"מ יש לגשת ולהירשם במס הכנסה
יש להביא את תעודת הרישום שקיבלתם במע"מ.
בדרך כלל משרדי מס הכנסה נמצאים בסמוך למשרדי מע"מ


 אם העוסק מתעתד להעסיק עובדים או שעתיד לשלם  תשלומים החייבים בניכוי מס במקור 
(כמו דמי  שכירות וכדומה), עליו  לפתוח תיק ניכויים במחלקת הניכויים של מס הכנסה

טופס של מע"מ לגבי עמדות מיסוי החייבות בדווח בטופס למע"מ. - להורדת הטופס הקלק כאן


רישום תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי

אין צורך לכתת רגלנו למוסד לביטוח לאומי.
עם רישום תיק הניכויים במס הכנסה מתבצע אוטומטית רישום בבט"ל ופנקס תשלומים
ישלח לעוסק לפי הפרטים שנמסרו במס הכנסה.

באפשרותך לחסוך זמן בכיתות רגליים למס הכנסה ולמס ערך מוסף.
פנה\י 
למשרדנו לחתימה על כל הטפסים וכך הינך פטור מלגשת אישית למשרדי המיסים.