• להתקשרות מהירה

הכנת משכורות ויעוץ

משרדנו מעניק שירותי הכנת שכר לעובדים לכל העסקים. 
עסק גדול המעסיק עובדים רבים, מעסיק חשב שכר במקום עסקו
והוא מכין את שכר העובדים בעזרת תוכנה ייעודית לחישוב שכר העובדים של העסק.
במקרים רבים מעדיפים בעלי העסקים שלא להנפיק תלושי שכר בשטח העסק
בשל דיסקרטיות והרצון להימנע מהעברת מידע של השכר לעובדים בעסק.

עסקים מעין אלו המעסיקים עובדים רבים מוזמנים לפנות למשרדנו ולקבל שירותי הנפקת תלושי שכר וכל הנלווה לכך.
גם עסקים המעסיקים מספר מצומצם של עובדים מעדיפים במקרים רבים לקבל שרותי שכר ממשרד חיצוני
בגלל
הצורך בידע מקצועי שאינו מצוי אצלם,
בגלל הדיסקרטיות של פרטי שכר העובדים
והן בגלל
עלויות רכישת תוכנה ייעודית לשכר והוצאות אחזקתה.

במסגרת חשבות השכר אנו מטפלים במכלול הנושאים הקשורים לשכר:
• חישוב משכורות לפי דירוגים
• טיפול בעתודות לחופשה ולפיצויים
• טיפול בכל ההפרשות הסוציאליות: קופות גמל, בטוחי חיים, קרנות השתלמות, פנסיה וכדומה
• טיפול במיסים של העובדים
• הנפקת תלושי שכר חודשיים
• הכנת דוחות לקופות הגמל, ההשתלמות  והפנסיה השונות
• תשלומים חודשיים למוסדות השונים: מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי 
• דיווחים חודשיים ושנתיים למוסדות
•תיאומי מס לעובדים 
• הכנת טפסי 106 ו- 101 לעובדים 
  יעוץ  בנושאי עבודה והקפדה על חוקי העבודה: שכר מינימום, הגבלת שעות נוספות ותשלום עבורם  
• העסקת נערים, פנסיונרים ועוד, הכנת הסכם עבודה לעובד, הודעה לעובד חדש  
• ניהול ימי חופשה ומחלה לפי חוק
 
משרד התמ"ת עורך בשנים האחרונות ביקורות אצל המעסיקים ומטיל קנסות כבדים שיכולים להגיע לכדי עשרות אלפי ₪
לכל עבירה ואי קיום הוראות חוקי העבודה כהלכתן. 
עסקים רבים פנו למשרדנו לטפל בדוחות הביקורת של משרד התמ"ת. 
רצוי שהמעסיקים יהיו מוכנים לקראת  ביקורות אלו.



למשרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים ותק וניסיון רב של עשרות שנים במתן שרותי הכנת משכורות
ומתמחה בנושא ניהול והכנת שכר לעובדים