המלצות מלקוחות

כתבה על המשרד מעיתון ירושלים – המשפיעים 2017 | מאת אלמוג סורין | צילומים אורן בן חקון

ב/חב' גל ביתר בע"מ / צ.י. גל מזון בע"מ / צל גל השקעות בע"מ – מכתב הוקרה לרו"ח דוד פרנקל
27.02.18

עו"ד דוד הולשטיין – מכתב המלצה לרו"ח דוד פרנקל
26.02.18