עצמאיים » שרותי הנהלת חשבונות

משרד דוד פרנקל – רואה חשבון מעניק שירותים מגוונים לכלל העוסקים העצמאיים. בין היתר מעניק משרדנו שרותי הנהלת חשבונות

סוג הנהלת החשבונות
יש חשיבות עליונה לבחירת סוג הנהלת החשבונות שעל העסק לנהל ישנם עסקים הנדרשים לנהל הנה"ח בשיטה החד צידית שהינה הנהלת חשבונות פשוטה וכוללת רישום הוצאות והכנסות העסק בלבד. לרוב זו השיטה הנהוגה בעסקים רבים. ישנם עסקים הנדרשים להנהלת חשבונות כפולה הכוללת רישום ומעקב של ספקים, זכאים, וכן של ההתחייבויות אחרות, חייבים ורכוש. בשיטת הנהלת חשבונות כפולה אנו עוקבים אחרי כל השקים שהונפקו, עוקבים אחרי ההכנסות שהתקבלו והתאמתם להפקדות בבנקים, וכן עורכים התאמות של כרטיסי הנהלת החשבונות של ספקים, זכאים וחייבים.

בניהול השיטה החד צידית – אין מעקב אחרי תשלומי ההוצאות מול הספקים והבנק, ואין מעקב אחרי ההכנסות מול הפקדתם בבנק בניהול בשיטת הנהלת חשבונות כפולה – מתקיימת ביקורת על כל הוצאה והכנסה מול הספקים ומול הבנק. שיטת ניהול החשבונות נקבעת לפי מספר פרמטרים וביניהם: סוג העסק, גובה המחזור הכספי ומספר העובדים בעסק. הוראות ניהול ספרים בפקודת מס הכנסה קובעת לכל סוג עסק את היקף ושיטת ניהול ספריו.

החלטה לא נכונה לגבי סוג ניהול הספרים עשויה להביא לפסילת הספרים על ידי מפקחי המס ולתוספת הכנסה מעבר לזו שהוצהרה בדו"ח השנתי שהגשת למס הכנסה. על ידיך אי ניהול נכון לפי הוראות ניהול פנקסים בפקודת מס הכנסה, עלול להביא להטלת קנסות כבדים ולתשלום מס גבוה.

מתן ייעוץ מקצועי בנושא דיני עבודה
על כל בעל עסק המעסיק עובדים צריך שיבחר במנהל חשבונות המבין בכל חוקי העבודה. חוקי העבודה מורכבים ומסובכים ביותר ואי ניהולם נכון עלול לגרום למעסיק הוצאות גבוהות ביותר, מה עוד שבתי המשפט לעבודה בוחרים בדרך כלל לקבל את דברי העובד "המסכן", והמעסיק כמעט תמיד הוא אשר צריך לדעת את כל נבכי חוקי העבודה.

גם שלטונות מס ערך מוסף והמוסד לביטוח לאומי לא טומנים ידם בצלחת ומוציאים שומות בהתאם לשומות הגבוהות שהוציא פקיד השומה. כיום רשויות המיסים הם תחת רשות מיסים אחת, ומידע שקיים באחת הרשויות מתקבל אוטומטית לרשות האחרת.

שירותי הנהלת חשבונות שמשרדנו מספק ללקוחות כולל:

1. רישום הוצאות והכנסות בתוכנת הנה"ח מוכרת ע"י שלטונות המס.
2. רישום השקעות בציוד.
3. רישום הלוואות.
4. רישום שקים וכל הפעולות הנעשות בבנק.
5. בדיקת רצף מסמכים.
6. התאמות בנק.
7. התאמות ספקים ולקוחות.
8. הנפקת דוחות לניתוח כספי של נתוני העסק.
9. דווח שוטף לשלטונות המס ולשלטונות מע"מ.
10. דווח למוסד לבטוח לאומי.
11. מעקב על רווחי העסק והתאמתם לתשלומי המס ודמי הביטוח הלאומי.
12. מעקב שוטף של הוצאות חסרות ושל הוצאות מוכרות לצרכי מס שלא הבאתם בחשבון.
13. השוואת נתוני הנהלת החשבונות לרישומכם במוסד לביטוח לאומי, ובמס ערך מוסף.
14. בירורים לגבי מסמכי הוצאות והכנסות לא ברורים.
15. הקפדה על מילוי נכון וחוקי של הפרטים הנדרשים לרישום בקבלות ובחשבוניות המס ובמסמכים האחרים.

משרדנו מלמד את הלקוח לקרוא דוחות כספיים, להבינם ולהשתמש במידע זה להבין את עיסקו ולחסוך בהוצאות מיותרות. דו"ח רווח והפסד אינו מספיק לניתוח העסק וכדאי לבעל העסק לערוך דו"ח תזרים מזומנים הנותן מידע ערכי יותר להבנת מצב העסק.

משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות לעסקים בניהול בעלי מקצוע של רואי חשבון ויועצי מס. לקבלת מידע מפורט על שרותי הנהלת חשבונות פנו למשרדנו.

עצמאיים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל