עצמאיים » הכנת דוחות מיוחדים

רואי החשבון נדרשים במקרים רבים לאשר דוחות שאינם דוחות כספיים רגילים.

דוחו"ת כאלה כוללים:

חישובים כספיים שונים. דוחו"ת המוגשים למשרדי ממשלה, לרשויות מקומיות, ולמוסדות פיננסיים. לדוגמא: תביעה לקבלת תמריצי יצוא, החזר מכס, בקשות למענקים, ביצוע השקעות ועוד.

כמו כן נדרש רואה החשבון לאשר נתונים סטטוטוריים, כגון: הון מניות, שיעבודים, רשימת מנהלים, בעלי זכות חתימה ועוד.

דוגמאות נוספות לחוות דעת רו"ח, נדרשים במקרים הבאים:

1. אישור רואה חשבון מיוחד על המחזור העסקי שלא עולה על סכום מסוים.
2. אישור רואה חשבון על הכנסות של עצמאי.
3. אישור רואה חשבון לצורך בקשות למענקים.
4. אישור רואה חשבון בתנאי עמידת סף של מכרז לצורך הצגת עמדת הלקוח.
5. אישור רואה חשבון על ניהול ספרים.
6. אישור רואה חשבון על אי פעילות של חברה.

קיים תקן מספר 7 של לשכת רואי חשבון בדבר "דוחות מיוחדים של רו"ח"
דוגמא לדו"ח מיוחד של רו"ח בדבר "השקעה במחקר ופיתוח"
דוגמא להצהרה בדבר קיזוז מע"מ לכלי רכב
נוסח דו"ח מיוחד של רו"ח לקבלת הלוואה לדיור

עצמאיים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל