חברות » הכנת משכורות ויעוץ

משרד רואה חשבון דוד פרנקל בירושלים מעניק שירותים של הכנת שכר לעובדים בכל המגזרים. חברה גדולה מעסיקה חשב שכר המכין את שכר העובדים ומשתמש בתוכנה ייעודית לחישוב שכר. במקרים רבים מעדיפים מנהלי החברות שלא להנפיק תלושי שכר בשטח העסק בשל דיסקרטיות ואי העברת מידע של השכר לעובדים בחברה.

משרד רואה חשבון דוד פרנקל בירושלים מספק לחברות אלו שירותי הנפקת תלושי שכר וכל הנלווה לעובדיהם. חברות קטנות יותר מעדיפות לקבל שרותי שכר ממשרד חיצוני הן בשל הצורך בידע מקצועי, הן בשל הדיסקרטיות והן בשל עלויות רכישת תוכנה ייעודית לשכר והוצאות אחזקתה.
במסגרת חשבות השכר אנו מטפלים במכלול הנושאים הקשורים לשכר:
1. חישוב משכורות לפי דירוגים.
2. טיפול בעתודות לחופשה ולפיצויים.
3. טיפול בכל ההפרשות הסוציאליות: קופות גמל, בטוחי חיים, קרנות השתלמות, פנסיה וכדומה.
4. טיפול במיסים של העובדים.
5. הנפקת תלושי שכר חודשיים.
6. הכנת דוחות לקופות השונות.
7. תשלומים חודשיים למוסדות השונים: מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי .
8. דווחים חודשיים ושנתיים למוסדות.
9. הכנת טפסי 101 ו- טופס 106 לעובדים.
10. יעוץ בנושאי עבודה והקפדה על חוקי העבודה: שכר מינימום, הגבלת שעות נוספות ותשלום נוסף עבורם, העסקת נערים, פנסיונרים ועוד, הכנת הסכם עבודה לעובד, הודעה לעובד חדש ועוד.
11. ניהול ימי חופשה ומחלה לפי חוק
12. זקיפת הטבות למשכורות כגון: זקיפת רכב, זקיפת הוצאות מכשירים סלולאריים והטבות אחרות.

משרד התמ"ת עורך ביקורות אצל המעסיקים ומטיל קנסות של אלפי ₪ על אי קיום הוראות חוקי העבודה. עסקים רבים פנו למשרדנו לטפל בדוחות הביקורת של משרד התמ"ת. רצוי שהמעסיקים יהיו מוכנים לקראת ביקורות אלו.

טופס 101 להורדה
טופס 106 להורדה
טופס הודעה לעובד
פנה למשרדנו לקבלת שירותי שכר.
משרד רואה חשבון דוד פרנקל בירושלים מתמחה בנושא שכר לעובדים מזה עשרות שנים.

הדפס/י דף זה