חברות » מאמרים מקצועיים לחברות

מיסוי כפול על "חברות ארנק" – מאת: רמי אריה – עו"ד ורו"ח

במאמר זה, נעסוק בהכפלת המס על "חברת ארנק", לאור הקביעה כי החל מיום 1.1.2017 ואילך, תחויב ההכנסה של חברות אלו הנובעת מפעילות כמוגדר להלן, כהכנסה של יחיד בשיעור מס שולי. מידע נוסף בדבר האמור במאמר זה ובעניין חידושי מיסוי נוספים, ראו באתר מיסים ועסקים של עו"ד ורו"ח רמי אריה www.ralc.co.il