עמותות והקדשים » שרותי הנהלת חשבונות

משרדנו מעניק שירותים מגוונים לכלל העוסקים. לעצמאיים, לחברות, לעמותות ולהקדשים. בין היתר מעניק משרדנו שירותי הנהלת חשבונות.

סוג הנהלת החשבונות
חשיבות עליונה לבחירת סוג הנהלת החשבונות שעל העסק לנהל. ישנם עסקים הנדרשים לנהל הנה"ח בשיטה החד צידית שהינה הנהלת חשבונות פשוטה וכוללת רישום הוצאות והכנסות העסק בלבד. לרוב זו השיטה הנהוגה בעסקים רבים.

ישנם עסקים הנדרשים להנהלת חשבונות כפולה הכוללת רישום ומעקב של הספקים, הזכאים, וכן של ההתחייבויות, החייבים והרכוש. בשיטת הנהלת חשבונות כפולה אנו עוקבים אחרי כל הצ'קים שהונפקו ,עוקבים אחרי ההכנסות שהתקבלו והתאמתם להפקדות בבנקים, וכן עורכים התאמות כרטיסי ספקים, זכאים וחייבים.

בניהול בשיטה החד צידית – אין מעקב אחרי תשלומי ההוצאות מול הספקים והבנק, ואין מעקב אחרי ההכנסות מול הפקדתם בבנק. בניהול בשיטת הנהלת חשבונות כפולה – מתקיימת ביקורת על כל הוצאה והכנסה מול הספקים ומול הבנק. שיטת ניהול החשבונות נקבעת לפי מספר פרמטרים וביניהם: גובה המחזור הכספי, מספר העובדים בעסק. הוראות ניהול ספרים בפקודת מס הכנסה קובעת לכל סוג עסק את היקף ושיטת ניהול ספריו.

אי ניהול נכון עשוי להביא לפסילת ספרים ולתוספת הכנסה מעבר למוצהר. אי ניהול נכון עשוי להביא להטלת קנסות כבדים ולתשלום מס גבוה. גם שלטונות מס ערך מוסף והמוסד לביטוח לאומי לא טומנים ידם בצלחת. הם מוציאים שומות בהתאם לשומות שהוציא פקיד השומה. עסק המאוגד כחברה, עמותה או הקדש מחויב בהנהלת חשבונות בשיטה הכפולה. גם עסק עצמאי או שותפות בהיקף כספי גבוהה יתכן שיהיה חייב בשיטה הכפולה וזאת כאמור בהתאם להוראות ניהול הספרים.

שירותי הנהלת חשבונות שמשרדנו מספק ללקוחות כולל:

1. רישום הוצאות והכנסות בתוכנת הנה"ח מוכרת ע"י שלטונות המס.
2. רישום השקעות בציוד.
3. רישום הלוואות.
4. רישום כל פעולות הבנק.
5. בדיקת רצף מסמכים.
6. התאמות בנק.
7. התאמות ספקים.
8. הנפקת דוחות לניתוח כספי של נתוני העסק.
9. דווח שוטף לשלטונות המס ולשלטונות מע"מ.
10. דווח למוסד לבטוח לאומי.
11 .מעקב על רווחי העסק והתאמתם לתשלומי המס ודמי הביטוח הלאומי.

משרדנו מלמד את הלקוח לקרוא דוחות כספיים ולהשתמש בידע זה לפיתוח עסקו. דו"ח רווח והפסד אינו מספיק לניתוח העסק וניתן לערוך דו"ח תזרים מזומנים הנותן מידע ערכי יותר לתפעול העסק. משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות בניהול רואי חשבון ויועצי מס. פנה למשרדנו לקבלת מידע. לפרטים ובירורים על שרות הנהלת חשבונות פנו אלינו

עמותות והקדשים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל