עצמאיים » ביקורות שלטונות המס

בדיקת דוחות ע"י מפקחי המס
נישום מגיש דו"ח שנתי למס הכנסה מדי שנה. רשויות המס בודקים את הדוחות עומדות לפניהם מספר אפשרויות להתייחס לדו"ח. הם יכולים לאשר את הדוחות ולהוציא שומה 01. הם יכולים שלא לאשר את הדוחות ולזמן את הנישום או את המייצג שלו לדיון. לאחר הדיון יוציא פקיד השומה שומה בהסכמה לאחר חתימה על הסכם. או שיוציא שומה ללא הסכם שלאחריו יכול הנישום להשיג על השומה ולדון בהשגה עם מפקח אחר. לאחר דיון בהשגה או שתצא שומה בהסכם ויחתם הסכם או שתצא שומה שניתן לערער עליה רק בבית המשפט.
בדרך כלל אני מציע לנישומים להגיע להסכם עם פקידי השומה אלא עם כן מדובר בסכומי מס גבוהים וכשברור לנו שהמפקח טועה בשומתו. בסופו של דבר ההחלטה היא בכל מקרה לגופו.
יש לדעת את רזי המשא ומתן עם פקידי המס ואני לא מציע לדון עימם ללא רואה חשבון מייצג.

משרדנו התמחה בדיונים רבים מעין אלו ובסגירת שומות בצורה הטובה ביותר ובסכומים הנמוכים ביותר. אתם מוזמנים להתייעץ עם משרדנו בהגעה להסכם עם פקיד השומה.

ביקורת ניהול ספרים
שלטונות המס מרבים לערוך ביקורת ניהול ספרים אצל הנישומים. אין נוסחה לזמן הביקורת ולתקופת הזמן בין הביקורות באותו עסק. ביקורת ניהול ספרים נקבעת ע"י מחלקת ניהול ספרים מסיבות שונות. בין היתר אפשר למנות: ביקורת מיד לאחר פתיחת עסק חדש, לקראת דיון שומה במס הכנסה, לאחר בקשות חוזרות ונשנות להחזרי מס, במבצעים שונים לפי אזורים או לפי סוג העסק.

לכל סוג עסק יש חובת ניהול ספרים שונה וזאת לפי תקנות ניהול ספרים. היקף ניהול הפנקסים תלוי במחזור העסק, בכמות העובדים בעסק, ובסוג העסק. ישנם הוראות שונות לכל סוג עסק ויש למלא את כל ההוראות ככתבם וכלשונם. ישנם עסקים החייבים לנהל לדוגמא ספר הזמנות, ספר הובלות, ספר עבודות ועוד.

עם פתיחת העסק יש לקבל יעוץ מרואה חשבון איזה ספרים לנהל וכיצד לנהל את הרישומים בעסק והדיווחים להנהלת החשבונות.

עם מגיעים לעסקיך פקידי המס לבדיקת ניהול ספריך, אל תכנס ללחץ. מה זכות המבקרים? הם רשאים להיכנס למקום העסק ואסור להם להיכנס ללא צו מבית המשפט לביתך. הם רשאים לשאול כל שאלה בקשר לעסקך. המבקרים חייבים להזדהות ע"י תעודת מבקר ממס הכנסה. המבקרים ממלאים טופס ממצאים בעסק ואתה נדרש לחתום עליו. הצעתי שתבדוק היטב את הרשום והאם תואם את המציאות בשטח ואת תשובותיך.

מה זכותך כעוסק כלפי המבקרים? אתה זכאי לשתוק ולא לענות. אם אתה לא בטוח בתשובתך תאמר "איני יודע", או ,לא זוכר". בכל מקרה התחמקות ממתן תשובות מעוררת חשד אצל המבקרים וראוי להימנע מכך עד כמה שניתן. אני מציע להתקשר לרואה החשבון שלך תוך כדי הביקורת שידבר עם המבקרים ויענה על שאלותיהם בנושאים שאתה לא יודע ואף לבקשו אם צריך להגיע פיזית לעסק. מותר לך להגיד "איני יודע" או "איני זוכר". אל תפחד.

אם בדקו את הקופה והתגלה אי התאמה בין הספירה בעיין של הכסף לבין הקבלות שהונפקו מהקופה תבדוק מדוע ותנסה לגלות את מהות ההפרש. אולי הוצאת כסף מהקופה לתשלום לספק (היה צריך להניח פתק בקופה על כך), אולי יש סכום כסף כיתרת פתיחה בקופה לצורך מתן עודף (גם כאן יש להניח פתק בקופה על יתרת פתיחה). במידה ולא מצאת סיבה להפרש אתה רשאי להגיד "לא יודע . אני אבדוק". אל תלחץ. אם תבדוק לאט ובכובד ראש יש להניח שתמצא תשובות.

יש לשים לב להוציא קבלה על כל תקבול ומיד עם התקבול. אם נתפסת באי רישום תקבול אתה יכול להיקלע לצרות. יתכן והתקבול לא נרשם בטעות (עובד מקבל את הכסף ומנפיק קבלה, או מסיבה אחרת). במקרה והמבקרים מצאו ממצאים מחשידים אתה עתיד לקבל הודעה מפקיד השומה הנותן לך הזדמנות לטעון את טענותיך לפניו. אני מציע לך לא לגשת לבד לדיון זה. קח עימך את רואה החשבון שלך שיש לו ניסיון כיצד להגיב לממצאים. בשלב ראשון רואה החשבון יכתוב את הטענות לממצאים במכתב כשלאחריו תוזמנו להופיע לפני פקיד השומה.

אם נתפסת פעמיים באי רישום תקבול מצבך מורכב ופקיד השומה עלול לפסול את ספריך ולהוציא שומות לפי מיטב השפיטה, דבר שיגרום לתוספות מס גבוהות ובעקבותיהם יצאו שומות מע"מ ובטוח לאומי בהתאם שיגדילו את תשלומיך ויוטלו עליך קנסות גבוהים. הצעתי היא רשום קבלה מיד עם קבלת הכסף ללא השהייה כלשהיא.

משרדנו מתמחה בייעוץ בניהול ספרים ובדיונים עם פקיד השומה על כל היבטיו. צרו קשר לקבל יעוץ במשרדנו.

ממליץ לקרוא את המאמר שהתפרסם בעיתון גלובס על הפתעה בביקורת ניהול ספרים

עצמאיים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל