מאמרים

מאמרים מקצועיים

מס ריבוי דירות – חובת הצהרה עד 31.3.17 – מאת: רמי אריה – עו"ד ורו"ח. על חייב במס ריבוי דירות מוטלת החובה להגיש הצהרה לרשות המיסים על פרטי הדירות שברשותו עד ליום 31.3.17. מידע נוסף בדבר האמור במאמר זה ובעניין חידושי מיסוי נוספים, ראו באתר מיסים ועסקים של עו"ד ורו"ח רמי אריה www.ralc.co.il

מס ריבוי דירותרשות המיסים בישראלהחוק הוקפא בשלב זה. מס ריבוי דירות הינו מס שמוטל על יחיד/תא משפחתי, שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות, לפי בחירתו. לחצו למעבר לאתר רשות המיסים למאמר המלא.