עמותות והקדשים » רישום אצל הרשם

מייסדי העמותה צריכים להיות לפחות שבעה חברים שרובם אינם קרובים, לצורך רישום עמותה במס הכנסה וכדי להיות פטורים ממס על הכנסותיה – יש למלא טופס בקשה לרישום עמותה. יש לחתום עליו ולהגישו לרשם.

יש להגיש תצהיר המופיע בטופס הבקשה האמורה והחתום ע"י מייסדי העמותה וע"י עו"ד.

יש להצהיר כי הקמת העמותה לא נעשתה בעקבות הליכי מחיקה של עמותה אחרת או בעקבות אי קבלת אישור ניהול תקין מהרשם או בשל אי סדרים בעמותה אחרת. (טופס הצהרה להורדה).

יש לצרף את תקנון העמותה. תקנון העמותה יכול לאמץ את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות, או תקנון מוצע. במידה ואין התייחסות בבקשה לתקנון יחול התקנון המצוי.

יש לשלם אגרת רישום עמותה ודמי פרסום ברשומות. ניתן לשלם בבנק הדואר או דרך אתר האינטרנט של רשם העמותות. לתשלום אגרת רישום עמותה באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

עמותה שמחזורה השנתי לא יעלה על 300,000 ₪ ולא תשלם כל שכר שהוא, צריכה לצרף תצהיר חתום ע"י המייסדים וע"י עו"ד. לאחר הגשת המסמכים האמורים יאשר רשם העמותות את רישום העמותה ,יפרסם הודעה ברשומות, ירשום את העמותה בפנקס העמותות וינפיק לה תעודת רישום.

עמותה הרוצה לקבל אישור לצרכי תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה יש לפעול עפ"י המידע באתר רשות המיסים

מידע על חובות דווח לרשם וקבלת אישור ניהול תקין באתר משרד המשפטים
לצפיה והורדת דף הנחיות לרישום עמותה
לפרטים נוספים ולשאלות פנו אלינו ונשמח לעמוד לשרותכם.

עמותות והקדשים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל