עמותות והקדשים » ביקורות משרדי ממשלה

משרדי הממשלה מבקרים את העמותות שקיבלו הקצבות. כגון: משרד החינוך מתקצב עמותות בתחום החינוך ומשרד הרווחה מתקצב עמותות שמטרתם שיקום והגנה על אוכלוסייה מוגבלת הן בעוני והן בקשיים חברתיים או קשיי תפקוד.

ביקורות רואי חשבון בעמותות מטעם משרדי הממשלה
כוללות בין היתר בדיקות בתחומים הבאים:

1. אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור העמותה.
2. שכר הבכירים בעמותה.
3. האם כספי התרומות אכן שימשו למטרות העמותה.
4. איתנות פיננסית של העמותה.
5. כפל תמיכות משני משרדי ממשלה.
6. עמידה בהוראות החשב הכללי-החשכ"ל.
7. יעילות וחסכון.
8. ישום כללי חשבונאות מקובלים.
9. דווח נאות של הנתונים הכספיים והמילוליים.
10. שכר העובדים מול חשבות משרד החינוך ומול החוק.
11. עמידה בדרישות רגולוטוריות.
12. בקורת גופים נתמכים.
13. בקורת ניהול תקין.

תיקון 14 לחוק העמותות מחייב מינוי מבקר פנים לעמותות שמחזור הפעילות שלהם עולה על 10 מליון ₪. התיקון נותן סמכויות רחבות מאוד של פיקוח ע"י: ועדת הביקורת של העמותה, המבקר הפנימי ורשם העמותות. התיקון מאפשר, במקרים של חשד שהעמותה פועלת בניגוד לחוק, לפתוח בחקירה פלילית נגד מנהלי העמותה.

באתרי האינטרנט הבאים ניתן למצוא אינפורמציה רבה בכל הקשור לביקורות של משרדי הממשלה השונים.

לאתר משרד הרווחה
לאתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים
לאתר משרד ראש הממשלה לתמיכות ממשלתיות
לאתר משרד התרבות והספורט לתמיכות
לאתר התמיכות הממשלתי
להורדת קובץ הבקרה על התמיכה במוסדות לימוד תורניים מאתר הבקרה על התמיכה במוסדות תורניים של משרד החינוך

משרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים מתמחה בכל הקשור לביקורות משרדי ממשלה ומסייע לעמותות בהגשת דוחות למשרדים השונים ובפתרון בעיות המתעוררות ע"י משרדי הממשלה השונים. פנו אלינו לקבלת יעוץ והכוונה בנושא זה.

עמותות והקדשים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל