עצמאיים » יעוץ מס לעצמאים

כל בעל עסק נדרש לדעת אלו הוצאות לא יוכרו לצרכי מס. כלומר: על הוצאות אלו הוא ישלם מס.

בין ההוצאות שלא מוכרות לצרכי מס ניתן למנות:

1. הוצאות רכב – אם הרכב בעל משקל כולל עד 3.5 טון מוכרות רק 45%. לרכב כבד מעל 3.5 טון מוכרות כל ההוצאות. הוצאות כוללות: פחת שנתי של 15% מעלות רכישת הרכב, דלק, תיקונים, טיפולים, ביטוחים וטסט.
2. הוצאות אש"ל בארץ – מוכר אירוח במלונות במרחק גדול ממקום העסק הנחוץ לתפעול העסק. בחו"ל – מוכרים סכומים לפי התקנות.
3. מכשירי טלפון ניידים – לא מוכר 100 ₪ לחודש לכל מכשיר.
4. הוצאות כיבודים – מוכרים 80% מכיבודים כגון: קפה, חלב, עוגיות, שתיה וכדומה וכל זה בבית העסק בלבד. ארוחות במסעדות אינם מוכרות. במקרה של אירוח אדם מחו"ל הקשור לעסק תוכרנה כל ההוצאות כולל ארוחות במסעדה, ואירוח בבתי מלון.
5. קנסות – לא מוכרים.
6. תשלומי הוצאות שונים – שלא נוכה מהם מס במקור לפי תקנות מס הכנסה, כגון : תשלום דמי שכירות של העסק ועוד.
7. חובות אבודים – מוכרים רק אם הופעלו אמצעי אכיפה והוצאה לפועל.
8. הוצאות אחרות – ישנם הוצאות אחרות רבות שלא מוכרים או מוכרים בחלקם.

מעבר להוצאות שלא מוכרות ישנה חשיבות ליעוץ בנושאים שונים בעסק:

1. הוצאות עסק המתנהל מבית העוסק.
2. חלוקת הכנסות בין שני בני זוג העובדים ביחד בעסק.
3. הבחנה בין הוצאות שוטפות לבין הוצאות הוניות שלא ניתן לנכותם כהוצאה שוטפת או שניתן לנכותם במספר שנים.
4. קביעת הכנסות הפטורות ממס או הפטורות ממע"מ.
5. חיוב מס בגין הכנסות והוצאות בחו"ל.
6. תקרות הפרשות לפנסיה, לקרן השתלמות וכדומה.
7. החלטה בדבר ניהול העסק כיחיד או חברה.
8. יתרונות וחסרונות ניהול עסק במסגרת חברה או יחיד.
9. סוג ניהול הנהלת הספרים של העסק – חד צידי או כפולה.
10. רישום נכון של פנקסי העסק החייבים לנהל לפי הוראות ניהול ספרים.
11. קיזוז הפסדים. הבחנה בין הפסדים עיסקיים ולא עיסקיים.
12. קיזוז הפסדים בשוק ההון.

ישנם נושאים רבים בעסק הדורשים יעוץ. יעוץ טוב יכול לחסוך לך סכומים גדולים של מס. פנו למשרדנו לקבלת היעוץ הטוב ביותר ביחס אישי.

עצמאיים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל