עצמאיים » הכנת דוחות למס הכנסה

משרד דוד פרנקל – רואה חשבון בירושלים בודק ומבקר את ההוצאות וההכנסות השנתיות של העסק. וזאת כדי להגיש דו"ח הכנסות והוצאות ודו"ח מותאם לצרכי מס לפקיד השומה.

בתום השנה נבדקים הנתונים הכספיים ממספר כיוונים:

1. נבדק רצף במספור חשבוניות מס.
2. נבדקת התאמה בין ההכנסות הרשומות בספרים לבין הדיווחים השוטפים במהלך השנה לשלטונות מע"מ ולפקיד השומה בדווח מקדמות המס.
3. נבדקות הוצאות ריבית והפרשי הצמדה.
4. נבדק אם יש בהוצאות שנרשמו הוצאות הוניות כגון: ציוד וריהוט.
5. נבדקות הוצאות לא מוכרות לצרכי מס והכנסות פטורות ממס אותם יש לתאם ולהוסיף להכנסה החייבת.
6. נבדקות הוצאות השכר הרשומות בספרים לסכומים שדווחו לפקיד השומה במהלך השנה.
7. נבדקות הפרשות לפיצויים, לגמל ולקרן השתלמות לעובדים הרשומים בספרים ומושווים לאישורים מקופות הגמל, ההשתלמות וחברות הביטוח ומתואמים סכומים שעלו על התקרות המוכרות עפ"י פקודת מס הכנסה.
8. נבדקים שלמות ההוצאות החודשיות, כגון: הוצאות של 12 חשבונות טלפון בשנה וכדומה.
9. וכן נערכות בדיקות נוספות כגון: בדיקת אחוז רווח גולמי לפי סוג העסק, השוואת הנתונים לעסקים דומים ולדוחות כלכליים של שלטונות המס ועוד.

דו"ח שנתי צריך שיהיה מוגש בצורה הטובה ביותר לטובת הנישום שישלם את המס המינימאלי מבחינתו. ישנן הוצאות והכנסות שלא מוכרות לצרכי מס או מוכרות בחלקן. יש להוסיף להכנסה את אותם סכומים שלא מוכרים. נפרט את התיאומים השכיחים בדו"ח לצרכי מס.

מתנות לעובדים – מוכר כהוצאה עד סכום של 200 ₪ לעובד. מתנה מעבר לסכום זה יש לזקוף למשכורת העובד.

מתנות לספקים – מוכר כהוצאה עד 200 ₪ לכל ספק. יש לרשום את פרטי הספק שקיבל את המתנה. מעל סכום זה יש לתאם.

כיבודים – כיבוד נחשב כיבוד קל במקום העסק כגון: חלב,קפה,עוגיות וכד'. לא מוכר כיבוד מחוץ למשרד. לא מוכר כיבוד בבתי קפה ומסעדות. לפי התקנות יש לתאם 20% מההוצאה שאינה מוכרת לצרכי מס. כשמדובר באורח מחו"ל מוכרים כל ההוצאות כולל: ארוחות עיסקיות במסעדות. יש כמובן לרשום את פרטי האורח כולל מספר דרכון, כתובת בחו"ל ושמו. רצוי לצלם את הדרכון ולשמרו עם מסמך הקבלה.

הוצאות רכב – הוצאות רכב במשקל כולל עד 3.5 טון מוכרות 45%. ההוצאות כוללות: דלק,תיקונים, טסט, בטוח מקיף וחובה וכן פחת. הפחת מחושב לפי 15% לשנה מעלות הרכב שנרכש. הוצאות רכב במשקל מעל 3.5 טון מוכרות כולם כהוצאה. וזאת בתנאי שההוצאות יצאו ליצור ההכנסה. קנסות אינם מוכרות כהוצאה.

לינה בבתי מלון – ההוצאה מוכרת בתנאי שהיה הכרח לשהות במלון. למשל לצורך פגישה עיסקית במקום רחוק ממקום העסק. אם מדובר באורח מחו"ל כל הוצאה תותר כולל ארוחות ולינה. יש כמובן לרשום את פרטי האורח והקשר שלו לעסק.

הוצאות לינה בחו"ל מוכרות עד סכום מסויים. ניתן לתבוע הוצאה כוללת של 120 דולר ליום גם ללא קבלות, ויש ארצות שהסכום גבוה ב-25%.

מכשירי טלפון ניידים – יש לתאם 100 ₪ לכל חודש לכל מכשיר או סכום נמוך יותר אם שולם סכום נמוך יותר.

דמי שכירות לעסק – עפ"י תקנות המס יש לנכות 35% מס מכל תשלום הניתן למשכיר. אם הציג המשכיר אישור מפקיד השומה על אחוז נמוך יותר ינוכה בהתאם לאישור. אי ניכוי המס במקור והעברתו לפקיד השומה יגרום לאי הכרה בכל הוצאות השכירות ויש לתאמו בדו"ח ההתאמה.

הוצאות כשהעסק נמצא בבית פרטי – על פי הנוהג ניתן לתבוע 25% מכל הוצאות הבית מלבד שכירות שמוכרת רק אם שולמו לעוסק המשלם מס על הכנסת השכירות.

הכנסות פטורות ממס – סעיף 9 לפקודת מס הכנסה מונה שורה של פטורים ממס.
1. הכנסה של נכה בדרגת נכות רפואית של 90% פטור ממס על הכנסותיו מיגיעה אישית עד לסכום של 614,400 ₪ בשנה ועד סכום של 73,680 ₪ שלא מיגיעה אישית.
2. הפרשי הצמדה שהתקבלו על הלוואה פרטית.
3. פיצויי פרישה עד לסכום של 12,340 ₪ לכל שנת עבודה. וכשהמשכורת נמוכה יותר ניתן לקבל פטור נוסף בגובה 50%, בתנאי שהפטור לא יעבור 12,340 ₪ לכל שנת עבודה.
4. רווחים שהצטברו בקופות גמל, בקרנות השתלמות ובתוכניות חסכון שונות.
5. רווחים מפדיון פוליסת בטוח חיים בזמנה.
6. ריבית והצמדה שהתקבלו על החזרי מס.
7. וישנם פטורים נוספים על האמור לעיל.

למידע נוסף באתר רשות המיסים הקליקו כאן
תיאום מס באינטרנט

עצמאיים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל