עמותות והקדשים » דוחו"ת למס הכנסה

על כל עמותה להגיש דו"ח למס הכנסה מדי שנה עד לסוף חודש מאי של השנה הבאה. למייצגים רואי חשבון יש ארכות במסגרת המכסות של משרדם וניתן דרכם להגיש את הדו"ח עד לסוף חודש פברואר של השנה שלאחר מכן.

אילו מסמכים יש להגיש למס הכנסה?

1. דו"ח שנתי מלא וחתום ע"י יו"ר  עמותה וע"י רואה החשבון בטופס 1215 המצורף בסוף מאמר זה.
2. דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון והמתייחס לפעילות העמותה, בדרך כלל לתקופה 1.1-31.12 כשהוא כולל מספרי השוואה לתקופה הקודמת.

הדוחות הכספיים כוללים:

1. חוות דעת של רואה החשבון המבקר.
2. מאזן לתום השנה.
3. דו"ח על פעילויות בשנה.
4. דו"ח על השינויים בנכסים.
5. דו"ח תזרים מזומנים.
6. ביאורים לדוחות הכספיים.
7. רואה החשבון המבקר חותם על חוות הדעת ויו"ר העמותה חותם על הדוחות הכספיים.

* טופס 1216, המפרט את נכסי העמותה
*טופס 1217א, תרומות בכסף ובשווה כסף שהתקבלו מאחרים
*טופס 127ב, תרומות בכסף ובשווה כסף שניתנו לאחרים

משרד רו"ח דוד פרנקל בירושלים מספק שירותי הגשת דוחות למס הכנסה – ליעוץ והכוונה פנו למשרדנו
מידע לעמותות באתר רשות המיסים
דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי – טופס 1215
פרטים על הנכסים של העמותה – טופס 1216
דו"ח על תרומות בכסף ובשווה כסף שהתקבלו מאחרים – טופס 1217א
דו"ח על תרומות בכסף ובשווה כסף שניתנו לאחרים – טופס 1217ב

עמותות והקדשים

פרטים ליצירת קשר

טל': 02-6541933
פקס: 02-6541988
דוא"ל: dudu1487@gmail.com
כתובתנו: רח' בית הדפוס 22, בית עומר, גבעת שאול, ירושלים
לחצו לניווט וויז – WAZE למשרדנו
שעות פעילות המשרד:
ראשון-חמישי 9:00-17:00

טופס יצירת קשר

רואה חשבון דוד פרנקל